Hugo Burda

Talbot 94431 - AG Reederei Norden-Frisia "T 1"
__.__.1981
Juist, Bahnhof [D]
Hugo Burda
__.__.1981 - Juist, Bahnhof
online seit: 25.06.2015