Fahrzeugportrait WU 33636

Hersteller (mech.) WU Fabriknummer 33636
Produktionsort Berlin Fahrzeugtyp NE 81 Achsfolge | Bauart 2'2'
Baujahr 1985 Spurweite 1435 mm
Lebenslauf
__.__.1985 Auslieferung an SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft, Lahr (Schwarzwald) "VB 242"
11.12.1985 Abnahme
__.07.2013 an EGP - Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam "VB 240" [NVR: "95 80 0926 240-2 D-EGP"]
__.__.2014 -
Vermietung an HANS - HANSeatische Eisenbahn GmbH, Putlitz "VB 240" [NVR: "95 80 0926 240-2 D-EGP"]
__.__.2019 Umzeichnung in [NVR: "95 80 0926 240-2 D-HANS"]
__.__.2019 -
Abstellung in Meyenburg

[11.10.2021 vh, 03.05.2024 vh]
Fotos
Waggon-Union 33636 - SWEG "VB 242"
23.06.1990
Endingen, Bahnbetriebswerk [D]
Ingmar Weidig
Waggon-Union 33636 - SWEG "VB 242"
20.08.2007
Endingen, Bahnbetriebswerk [D]
Stefan Motz
Waggon-Union 33636 - SWEG "VB 242"
30.06.2009
Endingen [D]
Werner Peterlick
Waggon-Union 33636 - EGP "VB 240"
__.03.2014
Meyenburg, Bahnhof [D]
Karl Arne Richter
WU 33636 - EGP "VB 240"
__.03.2014
Meyenburg, Bahnhof [D]
Karl Arne Richter
Waggon-Union 33636 - EGP "VB 240"
02.09.2014
Meyenburg, Werkstatt [D]
Karl Arne Richter
Waggon-Union 33636 - HANS "VB 240"
26.06.2019
Mirow, Bahnhof [D]
Peter Wegner
Waggon-Union 33636 - EGP "VB 240"
07.08.2020
Meyenburg, SFW [D]
Karl Arne Richter
Waggon-Union 33636 - EGP "VB 240"
11.10.2021
Meyenburg [D]
Peter Wegner
Waggon-Union 33636 - EGP "VB 240"
11.10.2021
Meyenburg [D]
Peter Wegner
Revisionen | Untersuchungen
Abnahme 11.12.1985 Lichtgrau-Ocker-Blau
Meyenburg EGP Unt. 20.06.2014 Blau-Rot